Portfolio > Stone Town

Sittin' on the Dock
      of the Bay
Sittin' on the Dock
of the Bay
2011